Aanmelden & Tarieven

  • Je kunt je aanmelden door een mail te sturen. Zie Contact.
  • Daarna neem ik telefonisch contact met je op. In dit gesprek kan besloten worden een afspraak voor het eerste gesprek (de intake) te maken.
  • Dit intakegesprek duurt anderhalf uur. Op basis van dit gesprek bepalen we of verdere samenwerking zinvol is. Als dit niet het geval is, kan ik meedenken over alternatieven.
  • Consulten duren gemiddeld 45 minuten en vinden in principe een keer per week plaats. Twee consulten achter elkaar kan ook.
  • Samen stellen we een behandelplan op. Hierin staan de doelen van de behandeling, de werkwijze en de verwachte duur. Om zo veel mogelijk te bereiken zijn er vaak ook opdrachten voor thuis.
  • Regelmatig evalueren we het resultaat van de behandeling. We bespreken ook of je tevreden bent over de samenwerking en de behandeling. Dit gebeurt mondeling en met een vragenlijst voor, tijdens en na de behandeling.
  • Na afronding informeer ik de eventuele verwijzer over het resultaat van de behandeling, tenzij je daar bij het begin van de behandeling bezwaar tegen hebt gemaakt.

Voor de volgende klachten adviseer ik aanmelding elders: ernstig middelengebruik/verslaving; ernstige depressie, waardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven onmogelijk is; (acute) psychotische verschijnselen; acute crisissituatie.

 

AANSPREEKPUNT TIJDENS AFWEZIGHEID EN CRISIS

Tijdens mijn afwezigheid of in geval van crisis kun je een beroep doen op je huisarts of de huisartsenpost.

 

WACHTTIJD

In het eerste telefonische gesprek geef ik aan wat de wachttijd is voor een intakegesprek.

 

TARIEVEN

Het tarief is gebaseerd op het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgestelde maximumtarief. (www.nza.nl)

Tarieven basis ggz 2021

Tarieven specialistische ggz 2021

Tarief onvolledig product: € 228,04

Tarief Onverzekerd product (OVP/OZP): € 114,41

AFZEGGEN

Soms kun je onverhoopt niet op een afspraak komen. Tot 24 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen (per e-mail). Meld je je later af, dan ben ik helaas genoodzaakt om, ook in geval van overmacht, € 50,- in rekening brengen.​​ Bij geen bericht wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

VERGOEDING DOOR ZORGVERZEKERAARS

Mijn praktijk is een contractvrije zorgaanbieder. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijg je een gedeelte of alle kosten van de behandeling terug.

Je verzekeraar kan je hierover informeren. De vergoeding varieert van 50% tot 80% bij een naturapolis tot 100% of een marktconforme vergoeding bij een restitutiepolis.

Je zorgverzekeraar kent een eigen risico. De hoogte van het eigen risico hangt af van de verzekering die je hebt afgesloten. In 2019 is het eigen risico minimaal € 385, -. Dit eigen risico geldt ook voor psychologische zorg. Dit bedrag betaal je dus zelf.

 

Na ieder consult ontvang je een rekening. Vriendelijk verzoek deze binnen twee weken te betalen.

Aan het eind van het behandeltraject ontvang je een verzamelfactuur voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. Op deze verzamelfactuur staan de tijdsduur van de consulten (directe tijd) en de tijd die is besteed aan zaken als administratie, verslaglegging, telefoongesprekken en e-mails (indirecte tijd).

 

VERWIJZING

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

 

WETGEVING EN PRIVACY

De behandeling valt onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Dit betekent onder andere dat er alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie-uitwisseling plaatsvindt met derden (bijvoorbeeld partner en/of familie). De verwijzer zal wel geïnformeerd worden over de behandeling, tenzij je schriftelijk hebt aangegeven hier geen toestemming voor te geven. Je hebt recht op inzage in het dossier. Het dossier wordt vijftien jaar na het afronden van de behandeling bewaard. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor jou of voor anderen) mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Indien mogelijk wordt dit vooraf met je besproken.

 

KWALITEITSSTATUUT

De werkwijze van de praktijk is conform de eisen gesteld door het Zorginstituut Nederland. Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het kwaliteitsstatuut is openbaar en in te zien op de database van Zorginstituut Nederland.

Willemine Heiner, Klinisch Psycholoog

J. Marisstraat 1 1058 HW Amsterdam

Mail: willemine@heinerpsycholoog.nl