Aanmelden & Tarieven
 

  • Momenteel bied ik alleen particuliere (onverzekerde) zorg. Dit betekent dat je de behandeling zelf betaalt en geen beroep kunt doen op een vergoeding vanuit je zorgverzekering.
  • Je kunt je aanmelden door een mail te sturen. Zie Contact.
  • Vervolgens neem ik telefonisch contact met je op. In dit gesprek kan besloten worden een afspraak voor het eerste gesprek (de intake) te maken.
  • Dit intakegesprek duurt anderhalf uur. Op basis van dit gesprek bepalen we of verdere samenwerking zinvol is. Als dit niet het geval is, kan ik meedenken over alternatieven.
  • Consulten duren gemiddeld 45 minuten en vinden in principe een keer per week plaats. Twee consulten achter elkaar kan ook.
  • Samen stellen we een behandelplan op. Hierin staan de doelen van de behandeling, de werkwijze en de verwachte duur. Om zo veel mogelijk te bereiken zijn er vaak ook opdrachten voor thuis.
  • Regelmatig evalueren we het resultaat van de behandeling. We bespreken ook of je tevreden bent over de samenwerking en de behandeling. Dit gebeurt mondeling en met een vragenlijst voor, tijdens en na de behandeling.
  • Na afronding informeer ik de eventuele verwijzer over het resultaat van de behandeling, tenzij je daar bij het begin van de behandeling bezwaar tegen hebt gemaakt.

Voor de volgende klachten adviseer ik aanmelding elders: ernstig middelengebruik/verslaving; ernstige depressie, waardoor deelnemen aan het maatschappelijk leven onmogelijk is; (acute) psychotische verschijnselen; acute crisissituatie.

Aanspreekpunt tijdens afwezigheid en crisis

Tijdens mijn afwezigheid of in geval van crisis kun je een beroep doen op je huisarts of de huisartsenpost.

Wachttijd

In het eerste telefonische gesprek geef ik aan wat de wachttijd is voor een intakegesprek.

Tarieven

Het tarief is vastgesteld op basis van de NZA Tarieven 2024 (www.nza.nl)

Intake (90 minuten) € 270,-

Enkele sessie (45 minuten) € 135,- 

Dubbele sessie (90 minuten) € 270,-

Telefonisch overleg, overleg met derden en administratie, anders dan een gespreksverslag, worden eveneens in rekening gebracht.

Afzeggen

Soms kun je onverhoopt niet op een afspraak komen. Tot 24 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen (per e-mail). Meld je je later af, dan ben ik helaas genoodzaakt om, ook in geval van overmacht, € 70,- in rekening te brengen voor een enkele sessie en € 90,- voor een dubbele sessie.​​ Bij geen bericht wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Factuur en betaling

Per maand ontvang je een verzamelfactuur. Op deze verzamelfactuur staan de tijdsduur van de consulten (directe tijd) en de tijd die is besteed aan zaken als administratie, overleg met derden verslaglegging, telefoongesprekken en e-mails (indirecte tijd). Vriendelijk verzoek deze factuur binnen twee weken te betalen.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Bij particuliere (onverzekerde) zorg kan je helaas geen beroep doen op een vergoeding vanuit je zorgverzekering.

Verwijzing

Omdat de behandeling op eigen kosten is, heb je geen verwijzing van je huisarts nodig.
Het kan wel zinvol zijn om voorafgaand aan de aanmelding met je huisarts/bedrijfsarts te overleggen of je huisarts/bedrijfsarts op de hoogte te stellen.

Wetgeving en privacy

De behandeling valt onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Dit betekent onder andere dat er alleen met jouw schriftelijke toestemming informatie-uitwisseling plaatsvindt met derden (bijvoorbeeld partner en/of familie). We kunnen afspreken dat je huisarts/bedrijfsarts geïnformeerd wordt over het resultaat van de behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor jou of voor anderen) mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken. Indien mogelijk wordt dit vooraf met je besproken. Je hebt recht op inzage in het dossier. Het dossier wordt vijftien jaar na het afronden van de behandeling bewaard. Zie AVG-verklaring.

Kwaliteitsstatuut

De werkwijze van de praktijk is conform de eisen gesteld door het Zorginstituut Nederland. Mijn praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Het kwaliteitsstatuut is openbaar en in te zien op de database van Zorginstituut Nederland.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de behandeling of de samenwerking hoor ik dat graag. Ik streef altijd naar het gezamenlijk vinden van een oplossing. Mocht dit niet voldoende blijken, dan kun je gebruik maken van de klachten en geschillencommissie van de P3NL: www.p3nl.nl
Ook kun je terecht bij College van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen: www.psynip.nl

Geïnteresseerd?

Je kunt je via de contactpagina aanmelden.