Werkwijze

 

Welk probleem er ook speelt, mijn aanpak is altijd als volgt: we beginnen bij de klachten. Samen gaan we op zoek naar verbanden. Verbanden tussen heden en verleden en verbanden tussen de klachten. We ontdekken dit samen, stap voor stap. Daarna volgen de mogelijke oplossingen. Ik werk vanuit het cognitief gedragstherapeutische kader, waarbij EMDR voor complex, langdurig trauma vaak een onderdeel is.

Mijn werk zie ik als een ambacht: met een systematische aanpak worden complexe problemen langzaam maar zeker hanteerbaar. Ik hanteer de laatste inzichten over wat werkt en ik ben praktisch. De lengte van de behandeling varieert. Ik streef naar zo kort mogelijke behandeltrajecten. Soms is het nodig de behandeling later te vervolgen.

“Ik geloof erg in veerkracht en zie heel snel herstelvermogen, hoe droevig de situatie ook is. Mijn specialiteit is dat ik het voor elkaar krijg dat mensen weer kracht gaan ervaren en mogelijkheden gaan benoemen en benutten.”

Geïnteresseerd?

Bij Aanmelden lees je hoe je je kunt aanmelden en wat de volgende stappen zijn.